Socialchefer: Kommuner spekulerer ikke i lange herbergsophold

Det kunne jo også være en del af forklaringen på de stigende udgifter på området, at der ikke er noget loft over prisen. Det ville være interessant at kende prisforskellen på herbergerne og udviklingen af priserne over tid.

Charlotte Markussen, direktør i Høje-Taastrup Kommune