Skal du med til vores årsmøde?

Balancer i fremtidens velfærd:  Hvordan får vi forventninger, ressourcer og reformer til at hænge sammen? Det er temaet for FSD's årsmøde 2022, som finder sted i København den 27.-28. oktober. Tilmelding er åben – vi glæder os til at debattere med dig.

På alle de store velfærdsområder – arbejdsmarked, socialområdet, handicap og psykiatri, sundhed og ældre – er kommunernes opgaveløsning under pres. Landspolitikeres opgående forventningsspiral tørner sammen med borgeres og organisationers krav om velfærd til kommunerne. Og det på et tidspunkt, hvor den demografiske udvikling, finansiering og rekrutteringsproblemer i forvejen giver hovedbrud blandt ledere og lokalpolitikere. 

Samtidig ved vi, at reformer af mange slags er på vej. Spørgsmålet er, om vi dermed kan få de kommunale ender til at nå sammen? Eller om der mere grundlæggende er behov for tydeligere politiske meldinger om realistiske forventninger til fremtidens kommunale velfærd? Mens vi under alle omstændigheder ikke kan finde nye medarbejdere nok til blot at bevare status quo. Og når følgerne af krigen i Ukraine betyder økonomisk smalhals på de næste mange års finanslove. 

Og mere konkret: 

  • Kan en ny ældrelov overhovedet rime på frisættelse og sundhedsreform? 
  • Kan nogle få højt specialiserede handicaptilbud, som evalueringen peger på, gøre brugere og organisationer tilfredse?
  • Kan vi hjælpe flere unge i dårlig trivsel og samtidig spare på hjælpen til dem, så Arne-pensionen kan finansieres? 

Som ledere på velfærdsområderne har vi ansvaret for det gode møde og samarbejde, der hver eneste dag finder sted titusindvis af gange mellem en medarbejder og en borger. Hvordan kan vi sikre, at begge parter kommer tilfredse ud af det også næste år og næste år igen, når så mange udviklinger trækker dem i forskellig retning?   

Det kalder i dén grad på en afstemning af forventninger: Mellem os og borgerne. Og mellem os og politikerne. 

Det sætter FSD’s Årsmøde 2022 fokus på med veloplagte oplægsholdere, ministre og eksperter. Kom og debatter med os!

Du kan melde dig til her – og husk, at du kan være med allerede fra onsdag aften, den 25. oktober, hvor der traditionen tro er et inspirerede oplæg i den mere underholdende afdeling og mulighed for at netværke med kollegaer fra hele landet over lidt vin og tapas.