Ses vi i København til november?

Vil du være med til at debattere konkurrenceudsættelse på ældreområdet med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll?

Reformerne på beskæftigelsesområdet med Troels Lund Poulsen?

Høre nyt fra Ledelseskommissionens formand Allan Søgaard Larsen – eller diskutere social ulighed med journalist Lars Olsen?

Så tilmeld dig Årsmødet i København her


 

Bliv medlem af Foreningen af
Kommunale Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedschefer i Danmark

Meld dig ind her

 
 

 Tilmeld dig FSD's nyhedsbrev her

[contact-form-7 id="125" title="Untitled"]
 

Nu kan du tilmelde dig FSDs Årsmøde 2017. Og møde flere ministre, spændende oplægsholdere – og kolleger fra hele landet.