Om kredsene

FSD udøver sine aktiviteter over for medlemmerne gennem årsmøderne, hvor den årlige generalforsamling også afholdes. Men på et tidligt tidspunkt opstod der et behov for en bredere og hyppigere medlemskontakt, og derfor har foreningen siden 1940 også haft kredse, hvor man hver for sig havde og stadig har møder og lokale aktiviteter.

FSD har i dag fem kredse svarende til landets fem regioner.
Kredsene afholder generalforsamlinger, hvor kredsbestyrelserne vælges.

To medlemmer fra hver kreds vælges til hovedbestyrelsen, mens kredsformanden er født medlem.

 

Kreds 1 – Region Hovedstaden

Kredsformand:
Helle Hagemann Olsen, direktør i Hillerød Kommune
hhols@hillerod.dk

 

Kreds 2 – Region Sjælland

Kredsformand:
Mette Olander, direktør i Roskilde Kommune
mettehe@roskilde.dk

 

Kreds 3 – Region Syddanmark

Kredsformand:
Claus Fjeldgaard, direktør i Varde Kommune
clfj@varde.dk

 

Kreds 4 – Region Midtjylland

Kredsformand:
Erik Kaastrup-Hansen, direktør i Aarhus Kommune
erka@aarhus.dk

 

Kreds 5 – Region Nordjylland

Kredsformand:
Jan Nielsen, direktør i Aalborg Kommune
jan.nielsen@aalborg.dk