Om FSD

Foreningen af Socialchefer i Danmark er en traditionsrig forening, der er etableret i 1913. Foreningens formål er at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark.

 

Fra forsørgelsesinspektører til socialchefer

Den 7.–8. september 1913 blev Foreningen af Forsørgelsesinspektører stiftet – på et tidpunkt, hvor Danmarkshistoriens måske største paradigmeskift i socialpolitikken fandt sted, i kølvandet på de store slesviske krige og den politisk krise, der senere udviklede sig til 1. verdenskrig.

Det blev åbenbart, at social nød kan være samfundsskabt og ikke nødvendigvis den enkeltes skyld, og sondringen mellem værdigt og uværdigt trængende blev således mindre udtalt.

 Tilmeld dig FSD's nyhedsbrev her

Bliv medlem af Foreningen af
Kommunale Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedschefer i Danmark

Meld dig ind her