Medlemmer

Ifølge FSDs vedtægter gælder følgende regler om medlemskab: 

§ 3 Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen, kan optages i FSD
Stk. 2 Alle ønsker om optagelse i FSD fremsendes gennem kredsformanden til landsformanden (sekretariatet).
Stk. 3 Et medlem, der bevilges orlov, kan bevare hvilende medlemskab i orlovsperioden. 
Den, der i orlovsperiode fungerer i stillingen, kan optages som medlem i funktionsperioden. 
Stk. 4 Udmeldelse af foreningen sker til kredsformanden med 1 måneds varsel. Kredsformanden orienterer landsformanden
.