Jakob Bigum Lundberg er ny landsformand for FSD

Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) valgte onsdag eftermiddag på en virtuel generalforsamling Jakob Bigum Lundberg som ny landsformand. Han afløser Helle Linnet efter seks år på posten. Til daglig er Jakob Bigum Lundberg direktør i Næstved Kommune.

Som en af sine mærkesager fremhæver han borgerperspektivet i velfærdsindsatserne, og det vil han som ny FSD-landsformand arbejde for at markere.

- Som fagpolitisk forening spiller FSD en vigtig rolle i at understøtte den politiske debat med faglige og faktuelle oplysninger. Danmark er et af de lande i verden, som bruger allerflest penge på velfærd. Det betyder, at vi har en fantastisk velfungerede samfundsmodel, men det stiller samtidig et stort krav om, at vi bruger pengene fornuftigt – på den hjælp, borgerne reelt har brug for.

- Derfor skal vi selvfølgelig lytte til og se tingene fra borgernes side for at kende hele billedet og finde ud af, om vores arbejde gør nytte. Leverer vi ydelser efter paragrafferne i en lovgivning – eller efter de problemer, borgerne har? Den diskussion forudser jeg vil fortsætte i de kommende år, siger Jakob Bigum Lundberg.

Han ser også gerne, at FSD sætter sit fingeraftryk på arbejdet med at skabe sammenhæng i den offentlige forvaltning. Igen set gennem borgerens briller.

- Jeg kunne godt ønske mig, at vi blev bedre til sikre, at flere føler sig inddraget i deres egen sag end tilfældet er i dag. Vi har jo udviklet vores velfærdssamfund sektorvist og uddannet fagmedarbejdere til at være eksperter i de enkelte sektorer. Derfor har vi en fagfaglighed som er second to none. Men hvis borgeren ikke oplever, at det vi gør, giver mening, er chancen for at lykkes ikke stor. Så bliver vi slået hjem i Ludo.

- Vi kan ikke bare drive velfærdssamfundet videre ved at gøre mere af det, vi har gjort, men som nogle oplever ikke virker. Heri ligger også et opgør med at tænke i krav og retssikkerhed, og jeg ved godt, at det er en stor mundfuld for nogle organisationer. Men for mig handler det om tillid – hele vejen rundt. Og om at stå sammen om ikke bare at gøre tingene, som vi plejer. Selvfølgelig med respekt og uden at sende nogen ud på tynd is.