Vi spørger: Hvem er inde – og ude?

Sommeren er kommet, og dermed er en sikkert tiltrængt ferie lige om hjørnet. Det betyder også, at vi alle hektisk prøver at få rundet det første halve år af. Et halvår, der igen har været fyldt med opgaver på alle velfærdsområder. 

Beskæftigelsesområdet har jo stadig førertrøjen på, når det gælder lovændringer og nye regler: Implementering af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet er trådt i kraft. Men også socialområdet har rørt på sig med den nye servicelov og særlige botilbud til de allermest psykisk syge. Og vi har set ny praksis for nogle af afgørelserne i Ankestyrelsen. Ældre- og sundhedsområderne er fortsat udfordret af en kontinuerlig opgaveoverdragelse til kommunerne, som kræver både ressourcer og kompetencer lokalt.

I hovedbestyrelsen er vi er i fuld gang med at planlægge Årsmødet 2017, som vi på grund af sammenfald med KL’s Jobcamp har flyttet til den 16.-17. november.

Tilmeld dig Årsmødet nu
Temaet for Årsmødet i år er ”Ledelse af fremtidens velfærd: Hvem er inde – og ude?”. Et spørgsmål, som kan gælde både borgere, medarbejde og os som ledere. For det danske velfærdssamfund forandrer sig hastigt i disse år.

Borgerne skal bidrage til at samskabe velfærden, serviceniveauer og ydelser er under pres, og kravene om modernisering og innovation af den offentlige sektor sætter effektivitet og performance højt på dagsordenen. Denne nye ansvars- og rollefordeling afføder spørgsmålet: Hvem er inde, og hvem er ude i fremtidens velfærdssamfund? Og hvordan sikrer vi som velfærdsledere, at alle kommer med i samskabelsen og fornyelsen af velfærden?

Det er spørgsmål, der bliver plads til at diskutere på Årsmødet. Vi har planlagt debatter, som vil tage udgangspunkt i foreningens nyproducerede holdningspapirer, som du kan læse om her.

Jeg kan derfor kun opfordre til allerede nu at downloade tilmeldingsblanketten til årsmødet og få den sendt afsted. Og med disse ord vi jeg ønske alle medlemmer og kolleger i sommerlandet en varm og afslappende ferie.

Vi høres ved i august.

Helle Linnet, landsformand


 

Bliv medlem af Foreningen af
Kommunale Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedschefer i Danmark

Meld dig ind her

 
 

 Tilmeld dig FSD's nyhedsbrev her

[contact-form-7 id="125" title="Untitled"]
 

Sommeren er kommet, og dermed er en sikkert tiltrængt ferie lige om hjørnet. Det betyder også, at vi alle hektisk prøver at få rundet det første halve år af. Et halvår, der igen har været fyldt med opgaver på alle velfærdsområder.