Høringssvar om pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer

Læs høringssvaret her.

FSD har den 22. maj 2018 afgivet høringssvar til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer.