FSD: Hummelgaard undergraver motivationen på jobcentrene

Hvis jobcentrenes ansatte kunne få lov at hjælpe folk i job eller uddannelse, ville deres motivation blomstre, og resultaterne ville tale for sig selv. Men mistillid og ligegyldige proceskrav spænder igen og igen ben, mener FSD.


Af Mette Heidemann, direktør i Roskilde Kommune og Pia Ulv Helleland, direktør i Lemvig Kommune og medlemmer af FSD’s hovedbestyrelse


"Jeg vil gerne minde om, at kommunerne har en forpligtigelse til at vejlede de ledige om pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der ligeledes er sanktionsmuligheder over for de ledige, som ikke lever op til disse regler".

Sådan skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til kommunerne i et såkaldt hyrdebrev i forrige uge. Og fair nok, at ministre indimellem finder behov for at sende os venlige påmindelser om dette og hint. Men det føjer sig ind i en voksende mistro til, om vi overhovedet kender reglerne, endsige følger dem.

Og det lægger sig i slipstrømmen af en årelang mistillid til og kritik af jobcentrenes arbejde, ikke kun fra den nuværende minister, men også hans forgængere.

Mistillid til den (manglende) værdighed, som vi møder borgerne med. Mistillid til, om vi afholder det lovpligtige antal samtaler. Mistillid til, om vi sanktionerer borgere, der ikke lever op til kravene i lovgivningen. Og så videre.

Undergraver motivationen

Det er trættende og efterhånden også undergravende for motivationen hos både ledere og medarbejdere.

Jo, vi vil gerne måles og vejes. Men vi vil måles og vejes på det rigtige – nemlig effekten og resultaterne af det, som vi gør: At få borgerne ind eller tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse, der kan kvalificere dem til et job.

Men i stedet bliver vi stadig målt på processerne og bruger af samme grund unødigt meget tid på at finde og sætte krydser de rigtige steder i systemerne – til trods for en årelang debat om afbureukratisering og mindre bøvl, der tilsyneladende ikke flytter noget ude i den virkelige verden.

Ønsker større frihedsgrader

Derfor har vi ét helt centralt budskab til beskæftigelsesministeren: Vis os nu tillid.

Vi ønsker os større frihedsgrader, fordi vi rent faktisk ved bedst – i samspil med borgerne, selvfølgelig. Vi har kun et fokus: Deres fremtidige situation – og i direkte forlængelse af det fokus effekten af vores egen indsats i jobcentrene.

Vi har brug for frihedsgraderne til at kunne give den enkelte borger netop det, som han eller hun har behov for. Vi vil gerne bruge vores ressourcer på de borgere, der har brug for en fast hånd i ryggen. Og lade dem, der både kan og helst vil det, klare sig selv, for eksempel med gode selvbetjeningsløsninger, som vi har gjort under coronakrisen.

For med vores kendskab til og samspil med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan vi skabe det rigtige match mellem borger og arbejdsplads.

Et match, der i øvrigt kun vil gavne den kommunale vækst- og erhvervsudvikling, men som også kræver et lokalt politiske råderum.

Vi tænker, at ministeren vil give os ret i, at en succesrig og aktiv lokal beskæftigelsespolitik i den grad fremmer den vækst- og erhvervsstrategi, som man arbejder efter i den enkelte kommune. I kølvandet på en coronakrise med økonomisk tilbagegang og stor ledighed giver det mening at medtænke.

Færre medarbejdere kræver nye løsninger

Og så er der milliarden til at finansiere Arne-pensionen.

Jamen, her har vi også brug for markante lovgivningsmæssige ændringer, hvis den regning skal betales med en stor reduktion i antal sagsbehandlere og aktive tilbud.

Sker det, har vi endnu større behov for at blive frigjort fra nogle af de proceskrav, som ikke bidrager til at få de ledige nærmere på et job.

Vi ved godt, hvad der fører til job, raskmelding og uddannelse. Så lad os en gang for alle få lov til at sætte jobcentrenes kompetente medarbejdere og lederes viden og erfaring i spil til det, som vi er her for:

At gøre en reel forskel for ledige borgere.

Læs indlægget på Altinget her


Vi ønsker os større frihedsgrader

Af Mette Heidemann, direktør i Roskilde Kommune og Pia Ulv Helleland, direktør i Lemvig Kommune og medlemmer af FSD’s hovedbestyrelse