Det mener FSD: Nye holdningspapirer 2021

FSD’s hovedbestyrelse har diskuteret og sammenfattet foreningens holdninger på de store og tværgående velfærdsområder: Udsatte borgere, det nære sundhedsvæsen, beskæftigelse samt god offentlig ledelse på tværs i en række holdningspapirer.

Holdningspapirerne skitserer FSD's opfattelse af udfordringer og succeser på de enkelte områder.

Holdningspapirerne er resultatet af en arbejdsproces på tværs af FSD’s hovedbestyrelse, som er færdiggjort i september 2021. Papirerne bliver normalt bl.a. brugt på Årsmødet i en debat med deltagerne, og input herfra bliver brugt i den videre bearbejdning af papirerne. Papirerne bruges også som baggrund og rygstød, når repræsentanter for FSD deltager i den offentlige velfærdsdebat, bl.a. med debatindlæg, oplæg osv.

Læs holdningspapirerne her