Årsmødet samler medlemmerne

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler FSDs medlemmer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre. Årsmødet byder selvfølgelig også på rig mulighed for kollegial sparring og networking. 

På Årsmødet afholdes foreningens generalforsamling, hvor medlemmerne bl.a. vælger formand hvert andet år og har mulighed for at spørge ind til foreningens virke det forgange år.

OBS!
Årsmødet er målrettet medlemmer af FSD samt offentlige samarbejdspartnere, foreninger og organisationer.

Årsmødet 2022 

TEMA: Hvordan får vi forventninger, ressourcer og reformer til at hænge sammen?

Årsmødet 2022 bliver afholdt på

Scandic Sluseholmen i København den 27.-28. oktober 2022.

Men husk, at det er muligt at networke og høre et inspirerende oplæg allerede onsdag aften, den 26. oktober. Det vælger du i tilmeldingsformularen. 

Tilmeldingen er åben! Du kan tilmelde dig her 

Temaet for årsmødet er i år det pres, velfærden er under på flere fronter: Demografisk, økonomisk og tillidsmæssigt. 

På alle de store velfærdsområder – arbejdsmarked, socialområdet, handicap og psykiatri, sundhed og ældre – er kommunernes opgaveløsning under pres. Landspolitikeres opgående forventningsspiral tørner sammen med borgeres og organisationers krav om velfærd til kommunerne. Og det på et tidspunkt, hvor den demografiske udvikling, finansiering og rekrutteringsproblemer i forvejen giver hovedbrud blandt ledere og lokalpolitikere.

Samtidig ved vi, at reformer af mange slags er på vej. Spørgsmålet er, om vi dermed kan få de kommunale ender til at nå sammen? Eller om der mere grundlæggende er behov for tydeligere politiske meldinger om realistiske forventninger til fremtidens kommunale velfærd? Mens vi under alle omstændigheder ikke kan finde nye medarbejdere nok til blot at bevare status quo. Og når følgerne af krigen i Ukraine betyder økonomisk smalhals på de næste mange års finanslove.

Og mere konkret:

  • Kan en ny ældrelov overhovedet rime på frisættelse og sundhedsreform?
  • Kan nogle få højt specialiserede handicaptilbud, som evalueringen peger på, gøre brugere og organisationer tilfredse?
  • Kan vi hjælpe flere unge i dårlig trivsel og samtidig spare på hjælpen til dem, så Arne-pensionen kan finansieres?

Som ledere på velfærdsområderne har vi ansvaret for det gode møde og samarbejde, der hver eneste dag finder sted titusindvis af gange mellem en medarbejder og en borger. Hvordan kan vi sikre, at begge parter kommer tilfredse ud af det også næste år og næste år igen, når så mange udviklinger trækker dem i forskellig retning?   

Det kalder i dén grad på en afstemning af forventninger: Mellem os og borgerne. Og mellem os og politikerne.

Det sætter FSD’s Årsmøde 2022 fokus på med veloplagte oplægsholdere, ministre og eksperter. Kom og debatter med os!

I øjeblikket arbejder hovedbestyrelsen på at lægge sidste hånd på programmet, som ligger klart efter sommerferien. Vi holder dig løbende orienteret her på siden, på LinkedIn og i vores nyhedsbreve. 

Vi glæder os til at debattere med dig.