Årsmøde 2019: Oplægsholdernes slides

Årsmødet var beriget af veloplagte oplægsholdere, som bidrog til både at dele viden og debattere med deltagerne.

FSD har fået lov at dele deres slides fra oplæggene. De kan downloades her:

Sundhedsarbejdet i praksis: Kate Bøgh, direktør i Favrskov Kommune

Dreams & Details: CEO Mikael Trolle, High Performance Institute

Viden til velfærd: Direktør Lotte Jensen, VIVE

Generationsledelse: Lektor og forsker Henrik B. Sørensen, Aarhus